fabrieksspoor los

 

Welkom

Inhoud

Inleiding

Andere tractie

Spoorwijdte

Producenten

Import & handel

Eigenaars

Materieel

Links

Contact

Nieuw

Zoeken

 

 

Stoomtractie op smalspoor

Stoomtractie op normaalspoor

Motortractie op smalspoor

Motortractie op normaalspoor

 

Boeken

Aanvullingen

Tijdschriften

Raadsels

Tekeningen

 

Stoomsteenfabriek De Lek in Vreeswijk

 

Correspondentie tussen Stoomsteenfabriek De Lek en Orenstein & Koppel

(aangetroffen in het gemeentearchief Nieuwegein en verkort weergegeven)

 

19 april 1948   De Lek aan O&K

Na het bezoek van Uwen monteur eerverleden week hebben wij verder nog niets gehoord omtrent de reparatie van de cylindermantel van de Montania diesel. Wij moeten deze diesel dringend in orde brengen….

 

21 mei 1948    O&K aan De Lek

In antwoord op Uw schrijven d.d. 12 dezer delen wij U mede, dat wij niet begrijpen hoe men U een levertijd van 1 à 2 weken voor de volute-veren heeft kunnen opgeven. Wij hebben deze veren namelijk nog wel bij onze Belgische leverancier in bestelling, doch hebben zelfs nog geen invoervergunning ontvangen, zodat deze levering zeker nog wel geruime tijd zal duren.

Om U echter voorlopig te kunnen helpen, kunnen wij U over enige weken spiraalveren opsturen, die wij momenteel zelf op onze machines toepassen. Wij verzoeken U beleefd ons mede te delen, hoeveel van deze veren U wenst te ontvangen.

Met potlood is er bij geschreven: 2 stuks.

 

24 mei 1948    De Lek aan O&K

Graag 2 spiraalveren.

 

16 juni 1948    De Lek aan O&K

Hoe staat met de cylindermantel en de spiraalveren ?

 

22 juni 1948    O&K aan De Lek

O&K is afhankelijk van onderleveranciers.

 

29 juni 1948    De Lek aan O&K

Verzoeke toezending voor onze Montania Loco M.D. 2 stuks doorgezette schakels.

 

15 juli 1948     De Lek aan O&K

De Lek heeft de spiraalveren elders kunnen kopen. Tevens zouden wij nu weten willen, wanneer wij de cylinder van onze M.D. motorlocomotief kunnen verwachten. De reparatie van het cylinderhuis was volgens U geschied en het wachten was nog op de krukaslagers, welke verleden week zouden aankomen.

 

22 juli 1948     O&K aan De Lek

Wij bevestigen de goede ontvangst van Uw schrijven 15 dezer en bedanken U voor Uw opdracht op 4 loopwielen No. 19154. Tot onze spijt moeten wij U echter mededelen dat wij deze momenteel niet voorradig hebben, doch wel verwachten wij binnen korte tijd nieuwe aanvoer. Direct na aankomst hiervan zullen wij Uw opdracht uitvoeren.

 

Wat de reparatie van de onderdelen van Uw motorlocomotief betreft, berichten wij U, dat wij verleden week het benodigde rollager hebben ontvangen, doch dat Uw order wegens de bedrijfsvacantie niet direct kon worden afgehandeld. U kunt er echter op rekenen,  dat de onderdelen binnen enkele dagen zullen worden verzonden.

 

29 juli 1948     O&K aan De Lek

Wij komen hiermede terug op ons schrijven d.d. 22 dezer, en moeten U tot onze spijt mededelen , dat het cylinderblok, de zuiger en de krukas nog niet kunnen worden verzonden. Toen namelijk de onderdelen gemonteerd waren en wij het cylinderblok hebben afgeperst, bleek na enige uren draaien, dit blok nog enige druppels water door te laten. Het bleek dus nodig het cylinderblok wederom te laten oplossen, hetgeen vanzelfsprekend met de meeste spoed zal geschieden.

 

Opmerking: met “oplossen”wordt hier bedoeld oplossend gloeien. Dat is een bepaalde warmtebehandeling.

 

19 augustus 1948        De Lek aan O&K

Zoudt U ons in den loop der volgende week een monteur kunnen sturen om ons behulpzaam te zijn bij het in elkaar zetten van de Montania diesel welker onderdelen zojuist door U gerepareerd werden.

 

25 augustus 1948        De Lek aan O&K

Hedenmiddag komt Uw monteur teneinde de Montania diesel weer in elkaar te zetten en bij het openen der door U gezonden kisten blijkt nu:

  1. Voor wat betreft de kruk-as pen: dat aan deze niets gedaan werd. Was ovaal en had afgeslepen dienen te worden.
  2. Voor wat betreft de drijfstang: dat U ons dezelfde indertijd aan U gezonden drijfstang weer retourneert.

En wij vragen ons werkelijk af …

 

8 september 1948        O&K aan De Lek

De desbetreffende, door ons gerepareerde onderdelen te weten een krukas, een zuiger en een cylinderblok zijn op 13 Augustus j.l. verzonden in een gesloten kist, aangevuld met houtwol. Bij het uitpakken ter plaatse heeft onze monteur van Erkel geconstateerd, dat de houtwol doornat was, en de onderdelen tengevolge daarvan tamelijk geroest waren. Bij het nameten van de betreffende astap heeft hij over de roestlaag een ovaliteit gemeten van 0,2 mm en hieruit abusievelijk de conclusie getrokken , dat deze door een verzuim op de fabriek niet zou zijn geslepen. Op de fabriek echter werd na het schoonschuren van de tap de ovaliteit gemeten met een micrometer waarbij een afwijking gevonden werd van 0,09 mm.

De drijfstang hebben wij nooit in ons bezit gehad. Dit is dus een verzuim dat niet aan ons te wijten is.

Voorts verzuimde U te bestellen 1 kogellager, 1 klep en vier leren blokjes.

 

..      ……….. 1948     De Lek aan O&K

… Het blijkt echter, dat de diesel thans zijn vroegere last van drie kipwagens geladen met elk een kuub zand, niet meer kan trekken. Twee wagens kan de diesel trekken, doch moeilijk en slaat in de bochten nog af.

…Daar wij de eerste dagen van de volgende week de diesel nodig hebben voor het lossen van een kalkschip, waar dus slechts zeer licht werk verlangd wordt, verzoeken wij U met het sturen van een monteur te wachten tot U nader bericht van ons krijgt.

 

13 september 1948      O&K aan De Lek

Daar echter de locomotief niet belast mag worden, alvorens enige dagen stationair gelopen te hebben, was het voor onze monteur niet mogelijk de nodige proef te nemen, waardoor de afstelling kon worden geregeld.

 

29 september 1948      De Lek aan O&K

De Lek schrikt van rekening.

 

5 oktober 1948            O&K aan De Lek

Rapport van de monteur: Bij onderzoek bleek in de toerenversteller zeer veel ruimte te zijn, waardoor de motor niet op toeren kon komen. Na dit te hebben verholpen, heb ik ook nog een nieuw pompelement ingezet, waarop de machine prima liep. Klant heeft echter een zeer slechte baan, waardoor machine hoogstens drie karretjes kan trekken.

 

12 oktober 1948          O&K aan De Lek

Over de hoge kosten: de heenreis van de monteur is niet in rekening gebracht omdat hij met iemand mee kon rijden; maar er waren extra kosten voor verzenden van onderdelen met een bode.

 

14 oktober 1948           O&K aan De Lek

Onze monteur C. van Erkel was op 7 October jl op Uw fabriek aanwezig voor de reparatie van de motorlocomotieven Nos. 5437 en 11318. Zijn rapport luidt als volgt:

  • Bij ingesteld onderzoek is gebleken dat van motorlocomotief No. 5437 de uitlaatklep was blijven hangen. Er had zich kool gevormd en deze was op de zitting en klepsteel vastgezet, zodat deze niet meer afsloot.
    Ik heb de cylinderkop gedemonteerd, gereinigd en kleppen geschuurd, sproeier nagesteld, cylinderkop weer gemonteerd en de machine weer in bedrijf gesteld. Motor liep en trok goed.
  • Van motorlocomotief 11318 werkte de sproeier niet meer; ik heb een nieuwe sproeier gemonteerd. De drijfketting was totaal versleten; ik heb deze gedemonteerd. Van een koppelketting heb ik een drijfketting gemaakt. Deze hoefde ik niet te monteren; dat zouden de machinisten zelf wel doen.

 

 

{

Stoomsteenfabriek De Lek

Terug/verder naar:

 

Nieuw                                    Home                                         Inhoud