fabrieksspoor los

 

Welkom

Inhoud

Inleiding

Andere tractie

Spoorwijdte

Producenten

Import & handel

Eigenaars

Materieel

Links

Contact

Nieuw

Zoeken

 

 

Stoomtractie smalspoor

Stoomtractie normaalspoor

Motortractie smalspoor

Motortractie normaalspoor

 

Boeken

Aanvullingen

Tijdschriften

Raadsels

Loctypes

 

aanvullingen, volgens de hoofdstukindeling van “Smalspoor in Bedrijf”

 

Hoofdstuk 7    Land- en tuinbouw: Eendenhouderijen

Inleiding

In 1920 werd de eerste eendenhouderij in Harderwijk begonnen. Al snel kwamen er meer en werd dit een bloeiende bedrijfstak, onder andere omdat visafval en bijvangst als goedkoop voer konden worden gebruikt [1].

In de jaren voor WOII ging het vooral om de eieren. Als eenden minder gingen leggen, werden ze geslacht. In de jaren na WOII was vooral het vlees belangrijk. Ook het dons werd gebruikt. Deze veranderingen leidden tot het fokken van diverse rassen.

 

Het “Dutch System” van huisvesting bestond uit goedkope lange nachtverblijven (deels gemaakt van lokale materialen van Albestona en de kalkzandsteenfabriek) met haaks daarop een ren per zeven legeenden plus woerd, eindigend bij een drinkwatergoot en daarnaast een pad met smalspoor [1] →

 

eendenhouderij109.jpg

eendenhouderij108.jpg

Het smalspoor

 

Deze indeling was symmetrisch: aan weerszijden van het pad met smalspoor lagen achtereenvolgens watergoten, rennen en nachtverblijven. Elke grote eendenhouderij had smalspoor [2]. Het werd gebruikt om de dieren twee maal daags te voederen [3] en ook werden eieren per smalspoor afgevoerd [2].

 

← Sneeuwval vormde geen beletsel.

 

De sporen in de verschillende paden waren door draaischijven en/of wissels met elkaar verbonden [2]. In [3] wordt gewag gemaakt van een eendenhouderij met 15.000 eenden, 14 man personeel en drie kilometer smalspoor.

 

Smalspoormaterieel

 

Er waren verschillende soorten lorries, met vierkante bakken of kipbakken. In het begin waren ze van hout en later ook van ijzer [2].

 

De tractie was menselijke duwtractie, zoals ook uit de foto’s blijkt →

 

In dit boek wordt echter een eendenfokker in Nunspeet genoemd, die gebruik maakte van een Orenstein & Koppel loc van het type M met een spoorbreedte van 500 mm.

 

Vanaf omstreeks 1980 ging men de eenden binnen houden. Het smalspoor was bij de meeste eendenhouders al eerder verdwenen [2].

 

 

eenhouderij057.JPG

 

Met dank aan:

Gerrit en Hans Arends. Alle foto’s op deze pagina zijn afkomstig uit het archief van Gerrit Arends.

 

Bronnen:

[1]

Gerrit Arends, “Het ontstaan van de eendenhouderij in Nederland”, artikel uit 2008op website

www.aviculture-europe.nl/nummers/08E05A13.pdf

[2]

Informatie van Hans Arends.

[3]

“Op Veluwe bij Harderwijk is ’s werelds grootste eendenconcentratie”, Zwolsche Courant 23 oktober 1954.

 

{

aanvullingen op het boek ”Smalspoor in bedrijf”                 

Terug/verder naar:

                       

Nieuw                      Home                      Inhoud