**

 

Welkom

Inhoud

Inleiding

Andere tractie

Spoorwijdte

Producenten

Import & handel

Eigenaars

Materieel

Links

Contact

Nieuw

Zoeken

 

 

Stoomtractie smalspoor

Stoomtractie normaalspoor

Motortractie smalspoor

Motortractie normaalspoor

 

Boeken

Aanvullingen

Tijdschriften

Raadsels

Tekeningen

 

Industrial narrow gauge 1963: part Two

naar de Toelichting

laatst gewijzigd: 26-04-2020;

Alle foto’s zijn gemaakt door Ed Reijnders.

 

Foto’s 5200 t/m 6900

 

 

Foto 5200

van foto’s

5200 t/m 6900

 

 

sma5200.jpg

 

 

Van Gelder Papier in Velsen Noord

Wytze Wijbenga sprak met een oud-medewerker van Van Gelder Papier, die de gebouwen herkende. In bovenstaande foto 5200 zijn dat van links naar rechts:

-        gebouw links: waterreinigingsgebouw

-        gebouw met boog in de kop: condensaatgebouw buffervoorraad condensaattanks centrale

-        hoge gedeelte daarachter: laborant + school

-        schoorsteen met [dunne] noodschoorsteen.

De gebouwen en installaties op de andere foto’s zijn terug te vinden op bovenstaande foto 5200 en onderstaande foto 5300.

 

 

 

Foto 5300

van foto’s

5200 t/m 6900

 

sma5300.jpg

 

cilindrische trechters: stofkuipen van Papiermachine (PM) 21

 

Op de voorgrond een trein met palenkarren, getrokken door een Ruston & Hornsby dieselloc van het type 48DL. Van Gelder in Velsen had (minstens) zes van die locs. Het is niet bekend of het er ten tijde van deze foto nog steeds zes waren. Wel lijkt het op de onderstande foto’s 5700, 5900, 6000 en 6400 een andere loc te gaan dan op bovenstaande foto (of de foto’s zijn op een andere dag genomen).

De machinist staat in het machinistenhuis; dit was de gewone werkhouding

 

 

 

 

Foto 5400

van foto’s

5200 t/m 6900

 

sma5400.jpg

 

 

 

Foto 5500

van foto’s

5200 t/m 6900

 

sma5500.jpg

 

 

↑ Behalve palenkarren waren ook kipwagens in gebruik.

 

 

 

Foto 5600

van foto’s

5200 t/m 6900

 

sma5600.jpg

 

 

 

 

Foto 5700

van foto’s

5200 t/m 6900

 

sma5700.jpg

 

 

 

 

Foto 5800

van foto’s

5200 t/m 6900

 

sma5800.jpg

 

 

 

 

Foto 5900

van foto’s

5200 t/m 6900

 

sma5900.jpg

 

 

Foto 6000

van foto’s

5200 t/m 6900

 

sma6000.jpg

 

 

Foto 6100

van foto’s

5200 t/m 6900

 

sma6100.jpg

 

 

Foto 6200

van foto’s

5200 t/m 6900

 

sma6200.jpg

 

 

Foto 6300

van foto’s

5200 t/m 6900

 

sma6300.jpg

 

↑ Het palenpark

 

 

 

Foto 6400

van foto’s

5200 t/m 6900

 

sma6400.jpg

 

 

Foto 6500

van foto’s

5200 t/m 6900

 

sma6500.jpg

 

 

Foto 6800

van foto’s

5200 t/m 6900

 

sma6800.jpg

 

 

Foto 6900

van foto’s

5200 t/m 6900

 

sma6900.jpg

Foto’s 7000 t/m 7200

 

 

Foto 7000

van foto’s 7000 t/m 7200

sma7000.jpg

 

 

     De loc is een Orenstein & Koppel van het vooroorlogse type RL1c (met dank aan Arnoud Bongaards voor het juiste

       type), voorzien van hijsogen op de hoeken. Een zitplaats voor de machinist ontbreekt.

 

 

 

 

Foto 7100

van foto’s 7000 t/m 7200

sma7100.jpg

 

 

 

 

Foto 7200

van foto’s 7000 t/m 7200

sma7200.jpg

  Deze foto laat de gang van zaken uitstekend zien: met behulp van twee portaalkraantjes worden heipalen

op een paar lorries gehesen. Die worden met de loc naar de heimachine geduwd. Omdat de heimachine voortdurend verplaatst wordt, moet het smalspoor voortdurend verlegd worden. Waarschijnlijk is men net begonnen, want de afstand naar de heimachine is nog klein. Het “smalspoornet” is zeer eenvoudig: er is geen enkele wissel.

 

 

 

Foto 7300

 

 

 

 

Foto 7300

sma7300.jpg

 

 

 

  Deze loc is ook een O&K RL1a of RL1c, maar dan zonder de hijsogen van foto 7000 en 7100. De loc is duidelijk eigendom van Guis Heibedrijf in Rotterdam. Volgens de lijst van Henk Sluijters is het dan O&K 4220 (1928) van het type RL1a. Interessant is dat de loc nog steeds bestaat:  na van 1957 tot 1998 voor Guis gewerkt te hebben werd ze nr. 75 van het Industrieel Smalspoor Museum in Erica.

 

 

 

 

Foto 7400

sma7400.jpg

 

 

↑ Het is onduidelijk of deze foto aansluit op foto 7300 dan wel op foto 7500, maar dat lijkt ook niet belangrijk.

 

 

 

Foto 7500

Foto 7500

sma7500.jpg

 

    

  Spoorijzer Railtractor RT11 met logo van aannemer Visser & Smit in Papendrecht

(met dank aan Henk   Sluijters, dhr. J.A.P.M. Meijer en mevr. H.W.G. van Blokland-Visser).

Deze aannemer had ook een Ruston; zie hier.

 

 

Foto’s 7600 t/m 7900

 

 

 

Foto 7600 van foto’s 7600 t/m 7900

sma7600.jpg

 

     De camera heeft helaas niet goed getransporteerd, maar foto 7800 is wel goed.

 

 

 

Foto 7700 van foto’s 7600 t/m 7900

sma7700.jpg

 

 

 

Foto 7800 van foto’s 7600 t/m 7900

sma7800.jpg

 

De loc is een Orenstein & Koppel van het van het vooroorlogse type RL1a (met dank aan Arnoud Bongaards).

Dezelfde loc komt voor op foto 9510 (met dank aan Peter Verschelden voor het zien van de gelijkenis).

 

 

 

Foto 7900 van foto’s 7600 t/m 7900

sma7900.jpg

 

 

 

Foto’s 8000 t/m 8200

 

 

 

 

Foto 8000 van foto’s 8000 t/m 8200

sma8000.jpg

 

 

Deze loc is een Jung van het type EL 105.

 

 

 

Foto 8100 van foto’s 8000 t/m 8200

sma8100.jpg

 

↑ Er zijn veel details te zien, bijvoorbeeld de stelbouten ter weerszijden van de aspotten waarmee de ketting

   wordt gespannen.

 

 

 

Foto 8200

van foto’s 8000 t/m 8200

sma8200.jpg

 

 

 

↑ De Jung blijkt eigendom te zijn van aannemer Manschot te Lexmond. Volgens de lijst van Henk Sluijters is het dan Jung 5649 (1933) voor 700 mm spoorwijdte. Interessant is dat ook deze loc nog steeds bestaat: sinds 1990 was het nr. 1 van het Decauville Spoorweg Museum (dat toen nog niet zo heette). Na de verdeling van de collectie tussen de oprichters is de loc in het bezit van dhr. Johan Frijns.
Manschot had overigens ook nog een Jung van het langere type EL 110.

 

 

 

Foto 8300

 

 

 

Foto 8300

sma8300.jpg

 

 

↑ Het is onduidelijk of deze foto aansluit op de vorige serie, maar dat lijkt ook niet belangrijk.

De ligging van het spoor is interessant.

 

 

Foto’s 8400 t/m 9100

 

 

 

 

Foto 8400 en 8500 van foto’s 8400 t/m 9100

sma8400.jpg

sma8500.jpg

 

 

 

 

Foto 8600

en 8700 van foto’s 8400 t/m 9100

sma8600.jpg

sma8700.jpg

 

 

Foto 8800 van foto’s 8400 t/m 9100

sma8800.jpg

 

 

 

 

Foto 8900 van foto’s 8400 t/m 9100

sma8900.jpg

 

 

 

 

Foto 9000 van foto’s 8400 t/m 9100

sma9000.jpg

 

 

Foto 9100

van foto’s 8400 t/m 9100

sma9100.jpg

 

 

 

De centrale met de vele schoorstenen op de achtergrond op foto 8900 en foto 9100 werd herkend als de oude Hemweg centrale in Amsterdam ( met dank aan Wytze Wijbenga). Tussen 1961 en 1965 werd in deze buurt de Coentunnel gebouwd door de N.V. Aannemingsmaatschappij v/h Hillen & Roosen te Amsterdam en Christiani en Nielsen N.V te Den Haag. Het is natuurlijk mogelijk dat voor het heiwerk een onderaannemer was ingeschakeld.

De loc is een Orenstein & Koppel van het vooroorlogse type MD1. Op dit lijstje van Nederlandse eigenaren lijkt geen heibedrijf te vinden te zijn.

 

 

 

Foto’s 9300 en 9400

 

 

 

 

Foto 9300 van foto’s 9300 en 9400

sma9300.jpg

 

     Deze loc is weer een Orenstein & Koppel van het van het vooroorlogse type RL1c (met dank aan Arnoud Bongaards

     voor het juiste type). De loc wijkt van andere exemplaren van hetzelfde type af in die zin dat de deur in de zijkant van de

     motorkap niet van gaatjesplaat is gemaakt.

 

 

Foto 9400 van foto’s 9300 en 9400

sma9400.jpg

 

 

 

Foto’s 9500 t/m 9540

 

 

 

 

Foto 9500

van foto’s 9500 t/m 9540

sma9500.jpg

 

 

 

↑ Hoewel de loc goed is ingepakt, is duidelijk dat het om een Spoorijzer Railtractor van het type RT8 gaat.

Zie ook foto 9540.

 

 

 

 

 

 

Foto 9510 van foto’s 9500 t/m 9540

 sma9510.jpg

 

 

 

 

Deze loc van het van het vooroorlogse type Orenstein & Koppel RL1a (met dank aan Arnoud Bongaards voor het

juiste type) is dezelfde als die op foto 7800. De loc staat fors scheef. Een belangrijke rol hierbij zal het ontbreken van de

voluutveren bij de vooras spelen (met dank aan Arnoud Bongaards). Vergelijk bijvoorbeeld met de RL1c op foto 7100, waar deze veren wel aanwezig zijn (overigens staat ook die loc scheef).

 

 

 

 

Foto 9520 van foto’s 9500 t/m 9540

sma9520.jpg

 

 

Foto 9530

van foto’s 9500 t/m 9540

sma9530.jpg

 

 

Foto 9540

van foto’s 9500 t/m 9540

sma9540.jpg

↑ Ongetwijfeld is hier dezelfde Spoorijzer RT 8 te zien als op foto 9500. Daarom ligt het voor de hand dat alle foto’s

van de fotoserie 9500 t/m 9540 op dezelfde locatie en op dezelfde dag zijn genomen. Met andere woorden: er waren hier twee locs actief.

 

 

 

Foto’s 9550

 

 

 

 

Foto 9550

sma9550.jpg

 

↑ Deze foto is identiek aan foto 4200 in het eerste deel van Industrial Narrow Gauge 1963.

 

 

Foto’s 9560 t/m 9590

 

 

 

Foto 9560 van foto’s 9560 t/m 9590

sma9560.jpg

 

 

Kennelijk wordt hier ten behoeve van een nieuwe woonwijk geheid. Opmerkelijk is dat de vier poten van de portaalkraan elk op twee smalspoor lorries rusten, zoals blijkt uit de detailfoto 9590.

 

Een kleine loc draagt zorg voor het vervoer van de heipalen. Het lijkt een Spoorijzer RT, maar die is zo goed ingepakt en de kwaliteit van foto 9570 is zodanig dat dit niet met zekerheid kan worden gezegd.

 

 

 

Foto 9570

van foto’s 9560 t/m 9590

sma9570.jpg

 

 

    De loc is een Jung van het type EL110 (met dank aan Arnoud Bongaards).

Henk Sluijters berichtte: Gelet op de blauwe kleur en speciaal deze kleur blauw gaat het zeer waarschijnlijk om  Dirk Verstoep, later Boskalis Verstoep, in Gouderak. Verstoep had Jung's en ook deze blauwe kleur. Later is een deel van de locomotieven, Spoorijzer RT's en Jung's, in crème van Boskalis geschilderd. De blauwe kleur is nog steeds te zien op de Spoorijzer RT, die Rijssens Leemspoor in 2011 heeft geruild tegen de Alan Keef-loc en die dus nu in Engeland is.

 

 

 

Foto 9580

van foto’s 9560 t/m 9590

sma9580.jpg

 

 

Foto 9590

van foto’s 9560 t/m 9590

sma9590.jpg

 

{

Industrial narrow gauge 1963: Part One             Hoogovens               Toelichting

Terug/verder naar

 

 

Nieuw                      Home                      Inhoud