Welkom

Inhoud

Inleiding

Andere tractie

Spoorwijdte

Producenten

Import & handel

Eigenaars

Materieel

Links

Contact

Nieuw

Zoeken

 

 

Stoomtractie smalspoor

Stoomtractie normaalspoor

Motortractie smalspoor

Motortractie normaalspoor

 

Boeken

Aanvullingen

Tijdschriften

Raadsels

Tekeningen

 

De website www.treindienst.nl  van Ed Reijnders

 

naar Industrial narrow gauge part One                                      naar Industrial narrow gauge part Two                                         naar Hoogovens 1964                

     

Ed Reijnders (1951 – 2010) fotografeerde als Haarlemse tiener Nederlands industriespoor, zowel smalspoor als normaalspoor. In 2006 plaatste hij deze foto’s op zijn website www.treindienst.nl, samen met latere foto’s van de RTM, HTM, het GVBA, de NS en van veel buitenlandse onderwerpen. In 2011 gaf René Nabbe – via Erikjan Sachse – een tip van over het bestaan van deze website. In het kader van deze website over industriespoor zijn daarvan van belang de webpagina’s:

-

Hoogovens Velsen 1964 40 pics -Jan 04 2006 (normaalspoor)

-

Industrial narrow gauge 1963 part One 41 pics -Jan 04 2006

-

Industrial narrow gauge 1963 part Two51 pics -Jan 04 2006

De foto’s zijn uniek, want rond 1963 gingen zeer weinig of geen hobbyisten op pad om industriespoor vast te leggen (Joop Loots was een paar jaar later een uitzondering). De kwaliteit van de foto’s is doorgaans goed. Helaas ontbreken bijschriften volledig. Voor Hoogovens is dat geen groot probleem. De locatie ligt immers vast, het is bekend welke locs Hoogovens in 1964 had en ook aan de bedrijfsnummers op de locs kan men zien om welke locs het gaat.

Bij het smalspoor ligt dat anders. Het gaat vaak om een onbekende aannemer die met onbekend materieel op een onbekende plaats aan het werk is. Er is getracht contact te krijgen met Ed Reijnders. Toen dat niet lukte zijn de bovengenoemde webpagina’s van de website van Ed Reijnders gekopieerd en op deze website gezet. Achteraf gezien was dat net op tijd. In 2016 berichtte Lothar van der Sluijs (een vriend van Ed Reijnders, maar geen spoorhobbyist) dat Ed Reijnders helaas in april 2010 overleden is. Zijn website zal door de provider wegens wanbetaling circa een jaar later van internet zijn gehaald.

De hoop is dat bezoekers van deze website de ontbrekende gegevens bij de foto’s kunnen aanvullen. Dat is al deels gebeurd, maar elk nog ontbrekend brokstukje informatie (bijvoorbeeld de locatie of eigenaar materieel of het materieeltype of de aard van het vervoer) blijft welkom. Omdat Ed Reijnders in Haarlem woonde en zijn actieradius als tiener beperkt zal zijn geweest, zullen de meeste fotolocaties op een afstand tot enkele tientallen kilometers van Haarlem hebben gelegen. Dat is inderdaad het geval voor de reeds bekende locaties: Hoogovens en Van Gelder Papier in Velsen en de Westergasfabriek en de Coentunnel in Amsterdam.

 

Opmerkingen:

a)

Lothar van der Sluijs weet zeker dat Ed Reijnders geen bezwaar zou hebben gehad tegen het overnemen van zijn foto’s op deze website.

 

b)

Ed Reijnders heeft zijn website voor het laatst begin 2006 bijgewerkt.

 

c)

De nummers die nu aan de foto’s zijn gegeven, zijn de nummers die Ed Reijnders aan de foto’s heeft gegeven. Er stond nog sma van smalspoor voor de namen van de foto’s, dus sma1100, etc.

 

d)

Die nummers geven waarschijnlijk niet de chronologische volgorde van het maken van de foto’s aan, maar de chronologische volgorde van het scannen. Zo is er één foto die onder heel verschillende nummers (4200 en 9550) twee maal voorkomt en kennelijk per ongeluk twee maal gescand is.

 

e)

Opvallend veel foto’s betreffen heibedrijven. Waarschijnlijk kan dit anders gesteld worden: elk heibedrijf gebruikte in 1963 nog smalspoor. Heien is makkelijk te zien en te horen en werd daarom eerder opgemerkt dan andere smalspoorbedrijven.

 

f)

In principe lijkt het mogelijk dat Ed Reijnders dezelfde locatie (met dezelfde loc) meer dan eens bezocht heeft, zodat dezelfde loc in verschillende fotoseries verschijnt. Weliswaar komen opvallend veel O&K’s van het type RL1 voor, maar die hebben verschillende soorten hijsogen of helemaal geen hijsogen of vertonen nog andere verschillen en lijken dus allen verschillende locs te zijn.

 

 

 

Met dank aan:

René Nabbe, Erikjan Sachse en Lothar van der Sluijs.

 

 

 

 

 

 

 

{

Industrial narrow gauge 1963:         part One                 part Two                    Hoogovens 1964

Terug/verder naar:

 

 

Nieuw                      Home                      Inhoud