Welkom

Inhoud

Inleiding

Andere tractie

Spoorwijdte

Producenten

Import & handel

Eigenaars

Materieel

Links

Contact

Nieuw

Zoeken

Stoomtractie smalspoor

Stoomtractie normaalspoor

Motortractie smalspoor

Motortractie normaalspoor

 

Oud Nieuws Deel 10: 1ste helft 2014

 

19 juni 2014

Bij de Stoom- en Dieseldagen van de Stoomtrein Valkenburgse Meer op 14 en 15 juni 2014 waren zes Spoorijzer Railtractoren in actie ↓

ZesRailtractoren in boog.jpg 

↑ Er waren vier gasten. De grijze RT in het midden en zijn buren zijn alle drie van Ballast Nedam afkomstig en zijn van particuliere eigenaren, v.l.n.r. van Fred van den Helm, Jan Raven en Frits van den Helm.  Het was een unieke ervaring voor hen om kilometers te kunnen rijden, want normaal zijn ze tot korte stukjes in achtertuinen beperkt. De meest linkse RT maakte deel uit van het Oving (en daarvoor het Spoorijzer) verhuurpark en is eigendom van Rogier Bennebroek van www.spoorijzer.nl die bij de Gelderse Smalspoor Stichting meer rijdmogelijkheden heeft. De RT met cabine (ex betonfabriek Ringvaart) en de meest rechtse (ex Dirk Verstoep) zijn eigendom van de SVM, die ook nog eens zes niet dienstvaardige Railtractoren heeft.

Er is goed nieuws over zeer geslaagde en uitgebreide restauraties:

Op 14 juni 2014 was voor het eerst SVM loc 76 in geheel gerenoveerde staat te zien. Deze Deutz 56985(1958) van het 55 pk type A4L514 reed op 750 mm spoor bij steenfabriek Kijfwaard-West in Pannerden en stond daarna jarenlang met een kipkar als monument bij de fabriek opgesteld.

↓ Kijfwaard-West, 03-12-1985 ↓

Kijfwaard 5 dec 1985 B .jpg

 

← In 2006 kwam ze naar de SVM. Bij een ingrijpende restauratie werd de spoorwijdte naar 700 mm terug gebracht, het (geklonken) plaatwerk volledig vernieuwd en een andere motor geplaatst.

Stoom & Dieseldagen Loc 76.JPG

Tijdens het Hemelvaart weekend was bij de Stoomtrein Goes-Borsele voor het eerst de prachtig gerestaureerde ex-NS 122 in actie:

 

SGB, 29-05-2014, foto Marc Reerink →

 

Het is niet meer te zien dat deze locomotor meer dan veertig jaar in verbouwde staat bij twee verschillende industrieen heeft gerangeerd. Zie deze nieuwe webpagina .

 

Het aansluitwissel in de stamlijn naar Cabot in de Botlek is in het weekend van 14/15 juni verwijderd.

De museumlijn Het Kolenspoor in As (België) blijkt niet meer te bestaan (met dank aan Ruud Overweel voor de informatie). Er waren onder andere twee in Nederland gebouwde Trackmobiles te zien.

De informatie over Cronimet in het nieuws van 5 juni is met hulp van onder andere Maarten van der Willigen op enkele punten gecorrigeerd.

IMG_4990.JPG

0 – 0 - 0

5 juni 2014

 

Een nieuwe webpagina is gewijd aan de bekende brandkasten- en slotenfabriek Lips in Dordrecht. Dat bedrijf had een benzineloc van het type O&K Montania L. Dat type kwam meer voor in Nederland, zowel op smalspoor als op normalspoor. Daarom is er een nieuwe webpagina aan gewijd.

 

Kuwait Oil, 15-05-1993

foto Michael Vogel→

 

Bij het inmiddels gecorrigeerde nieuws van 22 mei 2014 stond oorspronkelijk dat de O&K van Kuwait Oil een bel op het cabinedak had. Het betrof echter een explosieveilige lamp, zoals uit deze foto blijkt (met dank aan Michael Vogel).

O&K26558_01.jpg

Bij Vopak TTR is de nieuwe Bemo met fabrieksnummer 224 (zie het nieuws van 27 februari 2014) gearriveerd. Ze is Esther genoemd naar een medewerkster van Vopak. Het is nog onduidelijk wat er met de Windhoff zal gebeuren (met dank aan Arno Logman van Bemo en Frank Schouten).

 

Cronimet, Moerdijk, 24-05-2014

 

Er staan al jaren twee ex-NS 600-en werkloos bij Cronimet (tot 2008 Cronifer) in Moerdijk. De achterste is de ex-NS 633. Deze was hier sinds 1994 actief en werd in 2005 onderdelenleverancier voor radioloc 691. Die heeft de fraaie blauwe kleur overgehouden aan werk aan de Betuweroute voor de firma Kandt.

Een stuk achter de locs vertakt het spoor zich in drie evenwijdige sporen (met dank aan Maarten van der Willigen).

CronimetMoerdijk.jpg

0 – 0 - 0

22 mei 2014

De webpagina over rolbruggen of traverses is fors uitgebreid met onder andere veel foto’s en de sporenplannen van Werkspoor Zuilen en Beijnes Beverwijk. Het gaat over smalspoor en normaalspoor. In de handel verkrijgbare modellen van rolbruggen betreffen steeds het type met kuip, maar vele rolbruggen hadden geen kuip zoals uit diverse foto’s blijkt.

Het spoor op het terrein waar ooit de firma Handico Terminals aan de Theemsweg te Rotterdam Botlek gevestigd was blijkt onlangs te zijn opgebroken. Het aansluitwissel wordt in opdracht van Prorail bij gelegenheid verwijderd.

In opdracht van de firma Kuwait Petroleum Europoort te Europoort is onlangs een aannemer gestart met het opbreken van de uit 1963 daterende en sinds 1990 (!) niet meer gebruikte spooraansluiting. In verband met het broedseizoen ligt het werk tijdelijk stil. Ook hier zal Prorail het aansluitwissel bij gelegenheid verwijderen. Van 1966 tot 1994 had Kuwait Oil (voorheen Gulf Oil) een eigen loc, Orenstein & Koppel 26558 (1966) van het bekende type MB5N. Die rijdt nu bij Odfjell.

 

De loc had een explosieveilige lamp op het cabinedak en automatische koppelingen. Kuwait Oil, 23-08-1985→

O&K MB5N Kuwait b.JPG

Ter aanvulling en correctie van het nieuws van 8 mei: Defensie wil het museumpark in De Harskamp per 1 september 2014 sluiten, maar dat betekent niet dat het Decauville Spoorweg Museum dan verdwenen moet zijn. Er is geen deadline gesteld (met dank aan Arnoud Bongaards).

0 – 0 - 0

8 mei 2014

 

In Nederlands industriespoor lagen al vroeg draaischijven:

 

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 18-12-1869 →

 

Turfmaatschappij Valkenheim is in 1863 opgericht. De geveilde draaischijven zullen dus tussen 1863 en 1869 gefabriceerd zijn.

De webpagina over draaischijven is met vele foto’s uitgebreid. Draaischijven  voor normaalsporig industriespoor verschilden in uitvoering en functie van die bij spoorwegmaatschappijen en draaischijven  voor smalspoor verschilden van die voor normaalspoor.

 

Het Ministerie van Defensie wil dat de musea op het militair schietkamp De Harskamp – waaronder het Decauville Spoorweg Museum –voor eind 2014 daar verdwijnen.

Hans Altena (Stichting 162) heeft de webpagina over de NS 162, 164 en 165 gecorrigeerd en aangevuld (waarvoor dank).

 

0 – 0 - 0

 

24 april 2014

De bestaande webpagina over de fraaie, door Spoorijzer verbouwde, Deutz locs van de steenfabriek Bingerden is uitgebreid, onder andere met een foto van het oorspronkelijke Deutz type PMZ 230.            

163 bij tuintje Wilco B.jpg

↑ De “oorlogslocomotief” van de Stichting 162 staat op 18-04-2014 in de tuin van Tramstation Hoorn ↑

De voorste lamp wordt zwart geschilderd; de achterste komt nog aan de beurt. Een interessant detail is de handpomp tegen de achterwand van het machinistenhuis. Hiermee kon te velde brandstof uit een jerrycan of oliedrum in de brandstoftank worden gepompt.

 

Deze ex-NS 162 en twee van haar seriegenoten hebben jarenlang als industrielocomotief dienst gedaan, zoals aan de orde komt op een nieuwe webpagina over de NS 162, 164 en 165.

De HTM heeft begin april een Unimog-rangeerder in dienst genomen; zie hier voor foto’s en meer informatie.

Van de lijst met Tijdschriftartikelen over motortractie op normaalspoor zijn nu meer dan 35 artikelen gescand en via links te openen.

0 – 0 – 0

10 april 2014

In Nederlandse boeken en tijdschriften wordt de primitief aandoende “boxtank” stoomlocomotief niet genoemd. Toch hebben er in Nederland diverse Neilson boxtanks gereden. Dat is te zien in een nieuwe webpagina, met foto’s en een maatschets. In dat licht is duidelijk dat ook op deze foto een Neilson boxtank staat.

RUSTON DIESELLOCOMOTIEF KRUISPUNT HEZELSTRAAT - KRUISSTRAAT.jpg

Doorgaans worden op deze website foto’s geplaatst. Van industriespoor worden weinig schilderijen en tekeningen gemaakt. Als ze er zijn, kunnen heel goed de sfeer oproepen.

 

← Jan van Weeghel vond op de website http://www.ooij2000.nl dit schilderij van Wim Brandwijk (foto Marcel Vink) met op de voorgrond een Ruston van steenfabriek De Ooy

 

Dit schilderij heeft ook informatieve waarde: het was namelijk niet eerder bekend dat steenfabriek De Ooy Ruston diesellocs heeft gehad. Op het schilderij staat waarschijnlijk een Ruston 48DL. Die kan aan de lijst van Rustons worden toegevoegd (daaraan is ook een Ruston van steenfabriek Havikkerwaard toegevoegd).

Wel bekend was dat bij steenfabriek De Ooy een museaal bewaarde Henschel stoomloc reed. Daarvan bestaan geen foto’s, maar gelukkig wel een schilderij: zie hier.

Bij de betonfabrieken Dycore (voorheen Heembeton) in Hasselt en Schokindustrie Betonwaren in Zwijndrecht was nog 900 mm smalspoor met loctractie. Dycore is echter op 1 april 2013 gesloten en Schokindustrie staakte de productie van heipalen  (bron Smalspoor 102, maart 2014). Zie hier voor de locs van de Schokindustrie in 2003.

Bemo bouwt een Railshunter van het type BRD80, die in augustus 2014 afgeleverd zal worden aan Shell Pernis (bron: Bemo website).

De locomotief zal medio zomer 2014 worden afgeleverd en zal zijn voorzien van radiografische afstand besturing, wagonberemming en BSI RK900 rangeerkoppelingen

In het laatste weekend van maart is de spooraansluiting Gemeente Roosendaal (Houtbank, direct langs de Bosstraat liggend) te Roosendaal opgebroken. De overeenkomst is door de Gemeente Roosendaal opgezegd. Begin april is binnen de poort van de firma Cabot aan de Botlekstraat in Rotterdam Botlek een deel van de spooraansluiting opgebroken. De rest - grotendeels spoor in bestrating - blijft op verzoek van Cabot liggen. Het aansluitwissel in de stamlijn wordt waarschijnlijk in juni verwijderd. Momenteel worden de sporen op het terrein van Akzo Nobel Hengelo verwijderd; dit met uitzondering van de sporen in de bestrating.

Er zijn nieuwe links.

0 – 0 – 0

27 maart 2014

Deze website bestaat sinds eind 2008. Als één van de eerste activiteiten konden aanvullingen op het Kromhout boek van Toon Steenmeijer en een literatuurlijst van Gerard de Graaf on line worden gezet.

“Met de kennis van nu” lijken de foto’s uit de collectie van Toon Steenmeijer indertijd stiefmoederlijk bedeeld te zijn. Met zijn hulp is dat verbeterd. Zie bijv. deze schitterende foto’s van Orenstein & Koppel H1 benzinelocomotieven van de Deester Pannenfabriek (van hier kan met de pijlen boven en onder naar de andere Kromhoutwebpagina’s worden gegaan).

 

In de aanvullingen op het Kromhout boek worden door Hovers in Tilburg (HTC) voor Nieuw Guinea gebouwde locs genoemd. Foto’s blijken te staan bij een rijstproject op de beeldbank van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in Leiden. Ook deze foto uit 1954 is uit deze serie →

 

Hovers bouwde ook de dragline(s) en waarschijnlijk ook de kipkarren.

 

Met hulp van Otto Dijkstra is de literatuurlijst betreffende industrieel smalspoor van Gerard de Graaf aangevuld en geactualiseerd. Bovendien zijn meer dan 40 artikelen uit die lijst gescand en via links te openen.

Zo schreef Martin van Oostrom al in 1984 over het smalspoor met drie vuurloze locs bij de Gist in Delft (deel I en deel II).

 

Niet alle beschikbare foto’s zijn voor dat artikel gebruikt. Deze foto van F.M.E.W. Haalmeijer toont de vuurloze loc nummer 3. Die had geen machinistenhuis en werd vanaf lage treeplanken aan de zijkant bestuurd. Dat maakte op- en afstappen makkelijk. Op de ketel zijn van voor naar achter gemonteerd: manometer, (slechts één) veiligheid, bel en een uitlaatpijp voor de afgewerkte stoom. Tussen de bel en de pijp bevindt zich de regulateur, met aan beide zijden een hendel. Een dom ontbreekt 

 

Het onderstel bestaat anno 2014 nog als Maaike van Rijssens Leemspoor. Met dank aan Martin van Oostrom.

Scannen0011 [FMEW Haalmeijer].jpg

Wat betreft de bakkies op Crailoo: de al jaren aanwezige 647 heeft halverwege 2013 gezelschap gekregen van de ex-RRF loc's 1, 2 en 3 en redelijk recent van de ex-RRF/Strukton plukloc 640. Kort geleden is de 647 omgenummerd in 602 en de RRF3 (ex-NS 614/679) heeft op de oude plek van het NS nummer een wit nummer 603 gekregen en een blauw-rood RailPro logo op de huif (met dank aan Martijn Smits).

0 – 0 – 0

13 maart 2014

Er is weer veel recent nieuws, maar eerst een hele brok historie in de vorm van een nieuwe webpagina over de Nederlandse fabrikant Du Croo & Brauns. Er komen niet eerder gepubliceerde zaken aan bod, zoals het faillissement in 1930, de openbare verkoping en een grote Indiase order.

Algemeen Handelsblad 07-02-1921→

 

In aanvulling op het nieuws van 27 februari: op 28-02-2014 is Shunter 402 van LTE in de Europoort naar Odfjell (Botlek, Oude Maasweg) gegaan. Bij Odfjell werd Shunter 205 weer meegenomen door Shunter 203102. Tot emplacement Botlek mocht het kleintje voorop. Foto: Maarten van der Willigen

 

Bot Oude Maasweg Shunter 205 en 203 102 28-02-2014.jpg

Shunter 205 van bovenstaande foto ging op 5 maart naar het GVB in Amsterdam, waar ook Shunter 204 vanuit SATI in Antwerpen is heen gebracht (met dank aan Peter Jansen van Shunter).

Gmeinder 5589 van het type D25B die in 1982 nieuw gekocht is door Akzo in Delfzijl (en in 2002 overging naar Railion in Delfzijl en  later bij Railion in Beverwijk werd ingezet) liep vorig jaar een gebroken as op. DSB vond herstel niet meer de moeite waard en huurde voor Beverwijk de Bemo KRS50D (ex Hoogovens). De ondertussen door Bemo geheel gerenoveerde Gmeinder is sinds kort voor verhuur beschikbaar (met dank aan Arno Logman van Bemo).

Vopak (voorheen Eurogas) in Vlissingen Oost beschikt over twee moderne Bemo’s. Daarnaast wordt al jaren ’s winters een Orenstein & Koppel van Bemo gehuurd. Dat was fabrieksnummer 26153 van het type MV10. Vanaf 2013 (of eerder) is deze loc bij het GVB in Amsterdam. Haar plaats in Vlissingen Oost is ingenomen door fabrieksnummer 26526 (ex Shell loc 2), van het type MB11N. Zie hier en daar voor deze loc (met dank aan Arno Logman en Maarten van der Willigen).

Begin week 9 is gestart met het opbreken van de sporen bij het aansluitwissel van de spooraansluiting van Akzo Nobel te Hengelo  (zie ook hieronder bij het nieuws van 30 januari 2014). De sporen op het bedrijfsterrein komen als laatste aan de beurt.

Aan de Waalhaven Oostzijde te Rotterdam is een deel buiten het terrein van de spooraansluiting naar het failliete Klapwijk Rapide op Waalhaven Pier 1 aan de Kesterenstraat opgebroken. Ook de spooraansluiting naar Steinweg (Handelsveem) locatie Waalhaven Pier 2 aan de Pannerdenstraat gaat verdwijnen.

0 – 0 – 0

27 februari 2014

Orenstein & Koppel in Amsterdam verbouwde in 1960/1961 minstens vier vooroorlogse smalspoordiesels uit het verhuurpark tot locs voor normaalspoor. Twee ervan bestaan nog. De webpagina over dit onderwerp is sterk uitgebreid.

Wim Broerse maakte een video waarop de locs  van de Vopak Tank Terminal in Rotterdam-Botlek in actie te zien zijn: Bemo 105 (1986) van het type Railshunter RS80D en Windhoff 260077 (1990) van het type RW63DH (de desbetrefffende wegpagina is  gecorrigeerd en uitgebreid). De laatste staat bekend als Tjibbe en begon ooit bij NS in Crailoo. Tjibbe zal binnenkort vervangen worden door een fabrieksnieuwe Bemo van het type BRD80, voorzien van wagonberemming en radiografische afstandbediening. Het fabrieksnummer wordt 226 of 224. De nummers 224 en 225 waren namelijk toegewezen aan de nieuwe locs voor Taiwan, maar die zullen pas later dit jaar gereed zijn (met dank aan Arno Logman van Bemo en Wim Broerse).

Loc 2 ( MaK 220099, ex VolkerRail) van Odfjell ondergaat  onderhoud bij Shunter. In plaats daarvan rangeert loc 205 van Shunter bij Odfjell (met dank aan Peter Jansen en Frank Schouten). Verder wat betreft Shunter (met dank aan Peter Jansen): de 209 is van SATI in Antwerpen terug op de Blindeweg (de voormalige Nedtrain werkplaats bij het emplacement Waalhaven). De 402 staat op de Europoort en wordt bij gelegenheid gebruikt door LTE. De 502 en 503 rijden al bijna een jaar in Blerick en de 603 in Oss. De 504 (ex-Strukton) wacht op toelating, maar is verder helemaal klaar. Bij Shunter zijn recent gesloopt:

-        Jansen & Jansen (481 & 482). Dit was oorspronkelijk een Windhoff dubbelloc van OBA in Amsterdam, later bij EMO op de Maasvlakte.

-        401 (Kim) van het O&K type MB11N (O&K 26555 uit 1965), ex Shell Pernis nr 3.

-        de O&K 26535 (1965) MB7N van voorheen (tot 2007) Lyondell. De loc is bij Shunter niet in dienst gesteld en had dan ook geen Shunter bedrijfsnummer en geen naam. Het is de middelste loc van het rijtje van vijf op onderstaande foto.

-        203 (Roos),  O&K  26618 (1966), type MB5N, tot 2004 bij Aluchemie in de Botlek.

Behalve Jansen & Jansen zijn genoemde locs van de tweede naoorlogse Orenstein & Koppel generatie; zie ook de onderstaande foto:

 

 

↑ Op 21-6-2008 stond bij Shunter aan de Tweede Rosestraat in Rotterdam een interessante rij van vijf verschillende Orenstein & Koppel locs (foto Cock Koelewijn). Er is er maar één in de geel/grijze Shunter kleuren en dat is de inmiddels gesloopte nr. 203 (Roos) van het type MB5N. Roos wordt omringd door een gele MB7N (ex Lyondell; anno 2014 gesloopt) en een blauwe MB9N (Shunter 308, ex Ford Genk). Deze locs hebben wielen met een diameter van 900 mm en zijn daarom iets hoger dan Roos met haar 800 mm wielen. Verder lijken de drie voorste locs sterk op elkaar. Erachter staat een MC14 uit dezelfde modellenserie (Shunter 502 genaamd Kayleigh, ex Papierfabrik Albruch). Als drieasser is deze behoorlijk groter dan de andere locs. Helemaal achteraan staat een modernere (duidelijke hoekiger) MB200 (Shunter 204 genaamd Faye, ex Isover in Speyer). Die is van de derde naoorlogse O&K generatie; de andere locs zijn van de tweede naoorlogse O&K generatie.

 

In verband met het veelvuldig noemen van O&K types is de webpagina over de tweede naoorlogse generatie O&K diesellocs aangevuld. De ontwikkeling van de zeer eigen, gedrongen O&K vormgeving begon al in stappen bij de eerste generatie. Het uiterlijk van de MV4 door de jaren heen is als kenmerkend voorbeeld uitgewerkt.

0 – 0 – 0

13 februari 2014

Vkipbak Velp Jan Withaar.jpg

In 1972 werd in Delft de laatste serie smalspoorlocs gebouwd en wel voor de Atjeh tram.

 

In Velp is de bak van een kipkar van steenfabriek De Groot ontdekt; zie hier (met dank aan Jan Withaar). De klei werd ooit aangevoerd via een kabelbaan over de IJssel.

 

De firma Verstappen in Lierop heeft de te koop staande sik 338 (met Arbo hekken) fraai langs de A67 opgesteld (met dank aan Martijn Smits). Van 2000 tot 2009 stond hier een Deutz loc.

Bemo levert een geheel nieuwe opbouw voor de beschadigde helft van dubbelloc 1 van EMO (zie Bemo nieuws).

 

De O&K Herma is door Strukton verhuurd aan Railpark Roosendaal. Dat huurt het monumentale en recent verplaatste seinhuis (als kantoor- en ontvangstruimte) en de door Shunter verlaten locloods, voor onderhoud aan goederenwagens.

Loc Theo is van ’t Harde overgebracht naar Railpark Roosendaal en fungeert daar als reserve locomotief. Theo staat nog steeds te koop (met dank aan Eric van Wijngaarden van Railpark Roosendaal en Martijn Smits).

Op de 2 weken geleden op internet gezette webpagina over Akzo(Nobel) Hengelo werd gesteld dat er van de Deutz loc geen Hengelose foto’s lijken te bestaan. Dat blijkt onjuist:

 

René Spaan, Akzo Zoutchemie Hengelo, zomer 1977. De driehoek op het machinistenhuis is het Akzo logo →

Rene Spaan Hengelo Zout bewerkt.jpg

MM900356613[1]

Grote schoonmaak:

Deze website wordt gecorrigeerd op taalfouten, veranderde of vervallen links, verschoven kolommen, pijlen en dergelijke, foto’s met nodeloos hoge resolutie, enzovoort. De website wordt ook beter geschikt gemaakt voor Explorer 11 en Google Chrome. Omdat er inmiddels meer dan vierhonderd webpagina’s zijn, zal het geruime tijd duren voordat alle webpagina’s aan de beurt zijn geweest. Tijdens de schoonmaak zal de website gewoon te bezoeken zijn en zal ook op de gebruikelijke wijze regelmatig worden uitgebreid. Wel verschillen de behandelde en onbehandelde webpagina’s wat in opmaak.

Meldt fouten (ook kleine !) s.v.p. via Contact, dan kan de desbetreffende pagina snel worden meegenomen.

0 – 0 – 0

30 januari 2014

De volle NS dochter NS Spooraansluitingen (NSS) verhuurt en beheert verbindingssporen naar ≈ 250 bedrijven (anno 2004 waren dat er nog 320; zie dit boek). NSS is economisch eigenaar van de “bovenbouw” (rails, dwarsliggers, wissels etc.); de ondergrond kan eigendom van derden zijn.

Vrijwel al het spoorgoederenvervoer in Nederland wordt gegenereerd via deze spooraansluitingen. NS is haar dochter aan het afstoten. De bedrijven kunnen na afloop van hun huurcontract kiezen: afzien van spooraansluiting of de spooraansluiting kopen en zelf beheren. Binnen enkele jaren zal blijken of dit een kaalslag van de spooraansluitingen betekent. Eind december 2013 werd dit voor twee Twentse bedrijven duidelijk: Elementis in Delden neemt haar spooraansluiting over. AkzoNobel in Hengelo doet dit niet en daarmee kwam een eind aan 76 jaar spoorvervoer op deze locatie. Daarom is een nieuwe webpagina gewijd aan AkzoNobel in Hengelo en voorgangers.

(bronnen: onder andere de krant Tubantia)

 

Akzo Zoutchemie Hengelo in gelukkiger tijden met van links naar rechts: het Twentekanaal, de bijzondere NS loc 2530 (bijgenaamd “Bisschop”) die de zouttrein naar de Botlek (die tussen 1983 en 1993 reed) komt halen en de Windhoff rangeerrobot die de zouttrein door de laadinstallatie op de achtergrond heeft getrokken. Dia Wim de Ruiter↓

 

7 BEWERKT.JPG

 

Het afvalvervoer per trein van Apeldoorn  naar Wijster verdwijnt waarschijnlijk vanaf 1 juli 2016, omdat het na een nieuwe aanbesteding in Duiven (en Coevorden) verwerkt gaat worden (bron: Martijn Smits). Dan zal ook een eind komen aan de inzet van het oranje bakkie van Locon.

Het bij het nieuws van 2 januari 1914 genoemde mijnwagentje is door de Stoomtrein Valkenburgse Meer gekocht (met dank aan Jan Roos).

Van het smalspoor van de steenfabriek FOW resteert nog de tunnel onder de Twenteroute (een autoweg).

Gerard de Graaf vond een prentbriefkaart waarop het smalspoor van de Heerlijkheid Sterksel te zien is.

 

0 – 0 – 0

16 januari 2014

De webpagina over de Trackmobile is met nieuwe foto’s en informatie uitgebreid.

 

Smalspoor was vroeger (bijna) overal. Op foto’s staan doorgaans werklui met petten en klompen. Hier echter zorgen echter vijf man kantoorpersoneel met hoeden en gepoetste schoenen voor de tractie van één wagen op smalspoor, onder toezicht van enkele dienders.

 

Het lossen van goud bij de Nederlandse Bank. Weekblad De Spiegel, 3-10-1936→

 

Het goud is kennelijk per binnenschip gearriveerd bij de aan de Amsterdamse Oude Turfmarkt gevestigde Nederlandse Bank.

 

Op de laatste dag van 2013 is de spooraansluiting van Jiffy Products te Coevorden opgebroken. Jiffy (potgrond) was vroeger onder andere bekend onder de namen De Baat & Zegwaard en Tref Substrates.

 

Er zijn nieuwe links.

DeSpiegel Bt.JPG

0 – 0 – 0

2 januari 2013

Marleen uit Naaldwijk biedt op Marktplaats een mijnwagentje te koop aan (met dank aan Peter Verschelden).

Een recent artikel behandelt de Rotrac E2 en E4 accuvoertuigen van Zwiehoff (met dank aan Jan Roos).

Er zijn nieuwe links.

 

Een nieuwe webpagina gaat over het Orenstein & Koppel loctype Montania L, dat omstreeks 1920 in Nederland verscheen.

De webpagina over paardentractie is uitgebreid, mede naar aanleiding van onderstaand voorbeeld:

 

Janssen van Weel Smits Roosendaal 1905 bewerkt.JPG

Diverse musea, archieven en heemkunde-kringen belichten tot half maart 2014 de rol van suiker in West Brabant onder de naam Suikergoed. In dit kader zijn er van 21 suikerfabrieken veel foto’s op internet gezet, waaronder deze:

   

← Bij suikerfabriek  Janssens, van Weel, Smits & Co in Roosendaal wordt in ≈ 1895 met paardentractie een wagen met suikerbieten over de al sinds 1870 bestaande spooraansluiting binnen de fabriekspoort getrokken. Loskranen waren er nog niet; de bieten werden in manden de fabriek in gedragen. De fabriek verhuisde in 1901 naar Oud Beijerland [*].

    

Bij Suikergoed waren ook te zien (

-

stoomloc ex-NS 8201 bij de VCS suikerfabriek in Roosendaal. Het is nu de Kikker van de MBS in Haaksbergen.

-

4 foto’s van stoomloc Orenstein & Koppel 9511 (1921) bij de CSM suikerfabriek in Breda. Het is nu  de Wittouck van de SGB in Goes.

[*] Dit bijschrift is niet ontleend aan Suikergoed, maar aan een artikel met dezelfde foto in:

Marius Broos “Geschiedenis van de beetwortelsuikerfabriek van de “Firma Janssens, Van Weel, Smits & Co” te Roosendaal”,

Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale nr. 29 (December 1996) pp. 26-40 en nr. 30 (Juni 1997) 4- ..

 

0 – 0 – 0

 

 

Terug/verder naar

Recent nieuws             Nieuwsarchief                 Home                 Inhoud